banner

banner

Wednesday, August 14, 2013

BERUBAT DENGAN TALBINAHأنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم  ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن
Maksudnya: “ Adalah Aisyah, ketika salah seorang keluarganya meninggal dunia, para wanita pun berkumpul ( melawatnya); hingga kemudian mereka pergi, kecuali dari kalangan keluarga dan orang-orang terdekatnya. ‘ Aisyah pun menyruh (kerabatnya itu) memasak talbinah (makanan lembut yang terbuat dari tepung, biasanya dicampur dengan madu) dan tsarid (bubur khas Arab), kemudian mencampurkan talbinah dengan tsarid. Setelah itu, ‘ Aisyah berkata : “ Makanlah oleh kalian makanan ini. Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : ‘Talbinah itu boleh melegakan hati orang yang sedang sakit dan menghilangkan sebahagian kesedihan.”
Dalam riwayat lain, dari ‘Aisyah r.a., bahwasanya dia menyuruh untuk membuat talbinah, lalu berkata :
أنها كانت تأمر بالتلبينة، وتقول : هو البغيض النافع - موقوف.
Maksudnya: “ Ia adalah sejenis makanan yang tidak disukai ( oleh orang yang sakit ), namun sangat bermanfaat ( baginya ).
* Ibnu Qayyim r.h. berkata dalam Zaadul Ma’aad (IV/293): “ Talbinah yaitu minuman dari gandum yang digiling.” Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Baari dengan mengambil pendapat para ulama mengenai talbinah , iaitu minuman ( kuah ) dari tepung atau kurma yang dicampur dengan madu. Ada yang berpendapat “ Susu disebut dengan talbinah karena putih dan kentalnya .”

Peringatan :
Hadith yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu majah, dari Aisyah r.a. dia berkata bahawa :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحسا فصنع ثم أمرهم فحسو منه ويقول إنه ليربو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم
Maksudnya : “ Apabila sanak saudara Rasulullah s.a.w. sakit demam denggi, beliau menyuruh untuk dibuatkan sup daging, lalu menyuruh-nyuruh orang-orang untuk membuatnya juga yang sedang sakit.”
Ia adalah hadith dha ‘if. Demikianlah yang ditegaskan oleh al-Albani dan ulama lainnya. Maka cukuplah hadith ‘Aishah r.a. yang disebutkan di muka tentang talbinah, yakni yang tercantum dalam kitab Shahibul Bukhari dan Shahiih Muslim.

No comments:

Post a Comment