banner

banner

Monday, June 2, 2014

Akhlak Muslim


Akhlak yang mulia mencerminkan kesempurnaan iman:

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya(H.R. Tirmizi)

 Akhlak yang mulia merupakan ibadah yang paling memberatkan timbangan amal:

Tiada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan (pada Hari Akhirat) berbanding akhlak yang baik
(H.R. Abu Daud)

Orang yang memiliki akhlak yang mulia menjadi orang yang dicintai oleh Allah:

Sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut dalam segala urusan (H.R. Muslim)

Dalam riwayat yang lain, para sahabat  pernah bertanya:

 "Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?Rasulullah s.a.w menjawab: "Orang yang paling baik akhlaknya(H.R. Tabrani)

Orang yang memiliki akhlak yang mulia juga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w dan menduduki tempat yang hampir dengan baginda di Hari Akhirat:

Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kaliandan yang paling hampir tempat duduknya dengan aku pada Hari Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.Dan sesungguhnya orang yang paling tidak aku sukai dan paling jauh tempat duduknya dari aku pada Hari Kiamat adalah orang yang banyak berbicara, bermulut besar dan sombong(H.R. Tirmizi)

 Akhlak yang mulia menghiasi seseorang:

Sesungguhnya tidaklah sikap lemah lembut terdapat pada sesuatu melainkan ia menghiasinyadan tidaklah ia (sikap lemah lembut) tercabut dari sesuatu melainkan ia memburukkannya (H.R. Muslim)

No comments:

Post a Comment