banner

banner

Monday, June 2, 2014

Banyakkan berselawat
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علىَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

Maksudnya: "Sesungguhnya hari yang paling afdhal bagi kamu adalah hari Jumaat. Pada hari tersebut Adam diciptakan dan dimatikan, pada hari tersebut juga sangkala ditiup, dan pada hari itu juga terjadi kematian (seluruh manusia). Dengan sebab itu, banyakkanlah berselawat ke atasku pada hari tersebut (Jumaat) kerana selawat kamu ke atasku diperlihatkan kepadaku." Kemudian seorang sahabat bertanya:

"Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami diperlihatkan kepadamu, sedangkan engkau telah menjadi tulang-belulang?" Maka Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya Allah S.W.T benar-benar telah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para Nabi." (H.R. Ahmad &Abu Daud)

Dari Abi Umamah r.a. , beliau berkata Rasulullah s.a.w:

أكثروا علىَّ من الصلاة فى كل جمعة فإن صلاة أمتى تعرض علىَّ فى كل جمعة فمن كان أكثرهم علىَّ صلاةً كان أقربهم منى منزلة

Maksudnya: Banyakkanlah berselawat ke atasku di setiap hari Jumaat kerana selawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang paling banyak selawatnya ke atasku, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku. (H.R. Baihaqi)

No comments:

Post a Comment